NFOmation.net - Your Ultimate NFO Upload Resource! Viewing NFO file: Leatherface.2017.BDRip.x264-ROVERS.nfo Leatherface.2017.BDRip.x264-ROVERS

                   ªªª_____   _
                   ªªªªªªªªªª_ª» _
                   ªªª»» »»ªªªªª»
 ___________________________________________________________________________
 »ªª»»»»»ªª»»»»»»»ªª»»»»»»ªª»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ªª»»»»»»ªª»»»»»»»ªª»»»»»ªª»
  ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªªª ªª ªªªªªªªªªªªªªªªªªªª ªª ªªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª
  ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªªª ªª ªªªª ª ª_ª_ª ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª
  ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªªª ªª ªªªªª ªªª ªªªª ªªªª ªª ªªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª
  ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª ªªªªª ªªªª ªªªªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª
  ªª ªªª ªªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªªªªª »»»»»»»ª ªªªªª ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª
  ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªªªªª ª»»ª»»ªª ªªªªª ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª
  ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªªª ªª ªªªªªªªªªªªªªªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª
  ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª ªªªª ªªª___ªªªª ªªª ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª
  ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª ªªªª »ªª»_»ªª»ª ªªª ªª ªªª ªª ªªªªª ªª ªªª ªª
   ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªªªªª ªªªªªªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª
   ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªªªªª ªªªªªª ªªªªª ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª
   ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªª ªª ªªªªªª ªªªªªª ªªªªª ªª ªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª
   ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªªªª ªªªªªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªªª ªª ªªª ªª
    ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªªªª ªªªªªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª
    ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªªª ªªªªªªªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª
    ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªªªªªªªª ªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª
    ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªªªªªªªª ªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª
     ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ª ªªªªªªªªªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª
     ªª ªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª_ªªªªªªªªªªª_ªª ªªªª ªª ªªª ªª ªªª ªª
     ªª ªªª ªª ªªª ªª___ªª»» ªªªªªªªªªªª »»ªª___ªª ªªª ªª ªªª ªª
      ªª ªªª ªª ª__ªª»»   _ªªªªªªªªªªª_   »»ªª__ª ªª ªªª ªª
      »ªª ª ªªªª»»    _ª _ ª ª ª»_ ª_    »»ªªªª ªª _ª»
      »ªª _ªª»      _ªªª__ª ª ª___ªª_      »ªª_ ªª»
       »ªªª»     _»ªª_»ªªªª» ª »ªªªª»_ªª»_     »ªªª»
       ª»    __ ª ªª»_»ªª ª ª ª ªª»_»ªª ª __    »ª
           _ ª»__»____»_»_ªª ª ªª_»_»____»__»ª _
          _ª»__»»_ª ___»_ªªªª ª ªªªª_»___ ª_»»__»ª_
          __»__»ªª»_ª»_ªªªª»_ ª _»ªªªª_»ª_»ªª»__»__
        __»__»ªª __ª»_ªªªª»_ªª ª ªª_»ªªªª_»ª__ ªª»__»__
        __»» ___»»__ªªªª»_ªªªª ª ªªªª_»ªªªª__»»___ »»__
            _ªªªª»»__ªªªª»_ ª _»ªªªª__»»ªªªª_
 _»»»»ªªªªª»ªªªªªªªª_ »»__ªªªªª»__ªª ª ªª__»ªªªªª__»» _ªªªªªªªªªªªªªª»»»»_
 ª____ª»  ª_       »»»__ªªªªª ª ªªªªª__»»»          »ª____ª
ªª  ªª   ªª__     __ªªª____»__ ª __»____ªªª__   ____     ªª  ªª
 ª____ª    »»ªªª__»»ªªªªªªªªªªªª_»ª ª ª»_ªªªªªªªªªªªªªªªª»      ª____ª
 ªª  ªª   ª_ »»ªªªª_»ª» ___ »ª _»___»_»_»___»__»_____»_ _____   ªª  ªª
 ª____ª    ªªª  »ªªª ªªª»ªªª ªªª  ªªª ªªªªª_ ªªª»ªªª ªªª»ªªª   ª____ª
 ªª  ªª   ªªª   _ªªªªª  ªªª ªªª ªªª ªªª »» ªªª  ªª» ªª_ »»   ªª  ªª
 ª____ª    ªªªª__ªªª» ªªª  ªªª ªªª ªªª ªªª»  ªªª»»ªª_ __»»»ªª_   ª____ª
ªªª ªª    ªªª»ªª___  ªªª_ªªª _»ªª_ªª» »ªª_ªªª ªªª_ »ªª ªªª_ªªª   ªª ªªª
 »»»»»ª_   ªªª »»ªªªªª__»»»___ª__»»»__ª__»»»»___»__ª__»__»»»»»_  _ª»»»»»
  ª ªªª  »»»»»   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  ªªª ª
 »»»»»»                                »»»»»»

 Leatherface.2017.BDRip.x264-ROVERS

     Date......: 07.12.2017
     Video.....: X264 @ crf 19
     FPS.......: 23.976
     Resolution: 720x302
     Size......: 472MB (494914006 Bytes)
     Audio.....: AAC LC 2ch 48.0 KHz
     Language..: English
     Subtitles.: English SDH
     Runtime...: 1h 27mn

     URL.......: http://www.imdb.com/title/tt2620590

 ___________________________________________________________________________
 ª____ª _____________________ _ _ __ ____ ___ __ ____________________ ª____ª
ªªª ªª           ªª»ªªªª ª ªª ªª_» »__           ªª ªªª
 »»»__ª_           ª ª »_» ª »__ ___»          _ª__»»»
 ªª ªªª                               ªªª ªª
 »»»»»»                                »»»»»»

 ___________________________________________________________________________
 ª____ª ____________________ _  __ __ __ ___ ___ ___________________ ª____ª
ªª ªªª           ªª _ªªªªªªªªªªªª ª ___»          ªªª ªª
 »»»»»ª_           ª ªªª»_ ª» ª» ªªªª _          _ª»»»»»
 ªª ªªª           »» » » »» »» » »»»»         ªªª ªª
 »»»»»»                                »»»»»»

 »ª»»»»ª ª   _                        _  ª ª»»»»ª»
 ªª  ªª_____ »ª»                      _  _____ªª  ªª
 ª»»»»ª ªª ª  »                    _ »ª» ª ªª ª»»»»ª
 ª  ªª ªªª ª _                      _  ªª ªªª ªª  ª
 ª»»»ª ª __ª ª_________________________________________________ª ª__ ª ª»»»ª
 ªª ªªªªª ªªªª»      0ND & pH7 of SiLK 2012      »ªªªª ªªªªª ªª
 »»»»»»ªª___ª___________________________________________________ª___ªª»»»»»»


This NFO File was rendered by NFOmation.net

                   ¦¦¦_____   _
                   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¯ _
                   ¦¦¦¯¯ ¯¯¦¦¦¦¦¯
 ___________________________________________________________________________
 ¯¦¦¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¯¯¦¦¯¯¯¯¯¦¦¯
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦_¦_¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¯¯¯¯¯¯¯¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¯¯¦¯¯¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦___¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¯¦¦¯_¯¦¦¯¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
   ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
   ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
   ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
   ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
    ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
    ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
    ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
    ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
     ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
     ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
     ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦___¦¦¯¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¯¯¦¦___¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
      ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦__¦¦¯¯   _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_   ¯¯¦¦__¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
      ¯¦¦ ¦ ¦¦¦¦¯¯    _¦ _ ¦ ¦ ¦¯_ ¦_    ¯¯¦¦¦¦ ¦¦ _¦¯
      ¯¦¦ _¦¦¯      _¦¦¦__¦ ¦ ¦___¦¦_      ¯¦¦_ ¦¦¯
       ¯¦¦¦¯     _¯¦¦_¯¦¦¦¦¯ ¦ ¯¦¦¦¦¯_¦¦¯_     ¯¦¦¦¯
       ¦¯    __ ¦ ¦¦¯_¯¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¯_¯¦¦ ¦ __    ¯¦
           _ ¦¯__¯____¯_¯_¦¦ ¦ ¦¦_¯_¯____¯__¯¦ _
          _¦¯__¯¯_¦ ___¯_¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦_¯___ ¦_¯¯__¯¦_
          __¯__¯¦¦¯_¦¯_¦¦¦¦¯_ ¦ _¯¦¦¦¦_¯¦_¯¦¦¯__¯__
        __¯__¯¦¦ __¦¯_¦¦¦¦¯_¦¦ ¦ ¦¦_¯¦¦¦¦_¯¦__ ¦¦¯__¯__
        __¯¯ ___¯¯__¦¦¦¦¯_¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦_¯¦¦¦¦__¯¯___ ¯¯__
            _¦¦¦¦¯¯__¦¦¦¦¯_ ¦ _¯¦¦¦¦__¯¯¦¦¦¦_
 _¯¯¯¯¦¦¦¦¦¯¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¯¯__¦¦¦¦¦¯__¦¦ ¦ ¦¦__¯¦¦¦¦¦__¯¯ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯¯¯_
 ¦____¦¯  ¦_       ¯¯¯__¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦__¯¯¯          ¯¦____¦
¦¦  ¦¦   ¦¦__     __¦¦¦____¯__ ¦ __¯____¦¦¦__   ____     ¦¦  ¦¦
 ¦____¦    ¯¯¦¦¦__¯¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¯¦ ¦ ¦¯_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯      ¦____¦
 ¦¦  ¦¦   ¦_ ¯¯¦¦¦¦_¯¦¯ ___ ¯¦ _¯___¯_¯_¯___¯__¯_____¯_ _____   ¦¦  ¦¦
 ¦____¦    ¦¦¦  ¯¦¦¦ ¦¦¦¯¦¦¦ ¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦¦¦_ ¦¦¦¯¦¦¦ ¦¦¦¯¦¦¦   ¦____¦
 ¦¦  ¦¦   ¦¦¦   _¦¦¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¯¯ ¦¦¦  ¦¦¯ ¦¦_ ¯¯   ¦¦  ¦¦
 ¦____¦    ¦¦¦¦__¦¦¦¯ ¦¦¦  ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¯  ¦¦¦¯¯¦¦_ __¯¯¯¦¦_   ¦____¦
¦¦¦ ¦¦    ¦¦¦¯¦¦___  ¦¦¦_¦¦¦ _¯¦¦_¦¦¯ ¯¦¦_¦¦¦ ¦¦¦_ ¯¦¦ ¦¦¦_¦¦¦   ¦¦ ¦¦¦
 ¯¯¯¯¯¦_   ¦¦¦ ¯¯¦¦¦¦¦__¯¯¯___¦__¯¯¯__¦__¯¯¯¯___¯__¦__¯__¯¯¯¯¯_  _¦¯¯¯¯¯
  ¦ ¦¦¦  ¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¦¦¦ ¦
 ¯¯¯¯¯¯                                ¯¯¯¯¯¯

 Leatherface.2017.BDRip.x264-ROVERS

     Date......: 07.12.2017
     Video.....: X264 @ crf 19
     FPS.......: 23.976
     Resolution: 720x302
     Size......: 472MB (494914006 Bytes)
     Audio.....: AAC LC 2ch 48.0 KHz
     Language..: English
     Subtitles.: English SDH
     Runtime...: 1h 27mn

     URL.......: http://www.imdb.com/title/tt2620590

 ___________________________________________________________________________
 ¦____¦ _____________________ _ _ __ ____ ___ __ ____________________ ¦____¦
¦¦¦ ¦¦           ¦¦¯¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦_¯ ¯__           ¦¦ ¦¦¦
 ¯¯¯__¦_           ¦ ¦ ¯_¯ ¦ ¯__ ___¯          _¦__¯¯¯
 ¦¦ ¦¦¦                               ¦¦¦ ¦¦
 ¯¯¯¯¯¯                                ¯¯¯¯¯¯

 ___________________________________________________________________________
 ¦____¦ ____________________ _  __ __ __ ___ ___ ___________________ ¦____¦
¦¦ ¦¦¦           ¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ___¯          ¦¦¦ ¦¦
 ¯¯¯¯¯¦_           ¦ ¦¦¦¯_ ¦¯ ¦¯ ¦¦¦¦ _          _¦¯¯¯¯¯
 ¦¦ ¦¦¦           ¯¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯¯¯¯         ¦¦¦ ¦¦
 ¯¯¯¯¯¯                                ¯¯¯¯¯¯

 ¯¦¯¯¯¯¦ ¦   _                        _  ¦ ¦¯¯¯¯¦¯
 ¦¦  ¦¦_____ ¯¦¯                      _  _____¦¦  ¦¦
 ¦¯¯¯¯¦ ¦¦ ¦  ¯                    _ ¯¦¯ ¦ ¦¦ ¦¯¯¯¯¦
 ¦  ¦¦ ¦¦¦ ¦ _                      _  ¦¦ ¦¦¦ ¦¦  ¦
 ¦¯¯¯¦ ¦ __¦ ¦_________________________________________________¦ ¦__ ¦ ¦¯¯¯¦
 ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¯      0ND & pH7 of SiLK 2012      ¯¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦
 ¯¯¯¯¯¯¦¦___¦___________________________________________________¦___¦¦¯¯¯¯¯¯


This NFO File was rendered by NFOmation.net


Bookmark and Share

<Mascot>
[ Sitemap ]

aa21